Posts by VeNguon

110 of 107 items

SỰ SỐNG THẬT

by VeNguon
  nho

  bài 184 – SỰ SỐNG THẬT Từ bài giảng luận “Nhân Chứng Của Lời” CN Jan 25, 2015 – Hội Thánh North Hollywood   1 Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về lời [...]

  KHÔN HAY DẠI?

  by VeNguon
   Cry with God

   bài 183 – KHÔN HAY DẠI? Từ bài giảng luận “Hãy Tỉnh Thức” CN Jan 18, 2014 – Hội Thánh Norwalk   Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ. (Ma-thi-ơ 25:13) [đọc Ma-thi-ơ 25:1-13]   Hầu như mỗi lần đọc lại ẩn dụ mười người nữ đồng trinh [...]

   NGAY THẲNG

   by VeNguon
    mybad

    bài 182 – NGAY THẲNG Từ bài giảng luận “Lòng Nhân Từ của Đức Giê-hô-va” CN Jan 11, 2015 – Hội Thánh North Hollywood   Ha-lê-lu-gia! Tôi sẽ hết lòng ngợi khen Đức Giê-hô-va trong đám người ngay thẳng và tại hội chúng. (Thi thiên 111:1) [đọc trọn Thi thiên 111]   Thi thiên thứ [...]

    Đọc Báo với Ếch 28

    by VeNguon
     DocBaoDumBan

     CHUYỆN TÌNH GIÀ “My Love, Don’t Cross That River” (Người yêu ơi, đừng băng qua sông) là phim tài liệu dài 85 phút của đạo diễn Jin Mo Young, kể về cuộc sống lãng mạn có thực của vợ chồng ông Jo Byeong Man (98 tuổi) và bà Kang Gye Yeol (89 tuổi), một cuộc [...]

     BÌNH AN VÀ HI VỌNG

     by VeNguon
      blue-stars-2012-christmas-backgrounds-for-powerpoint

      bài 181 – BÌNH AN VÀ HI VỌNG Từ bài giảng luận “Chương Trình Đầu Năm” CN Jan 04, 2015 – Hội Thánh North Hollywood   10 Vả, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Khi bảy mươi năm sẽ mãn cho Ba-by-lôn, ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các [...]

      KẺ TẦM THƯỜNG

      by VeNguon
       New year prayer

       bài 180 – KẺ TẦM THƯỜNG Từ bài giảng luận “Kẻ Chăn và Cứu Chúa” CN Dec 28, 2014 – Hội Thánh North Hollywood   Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình. [...]

       NGƯỜI ĐƯỢC ƠN

       by VeNguon
        alone

        bài 179- NGƯỜI ĐƯỢC ƠN Từ bài giảng luận “Ân Sủng Nhiệm Mầu” CN Dec 21, 2014 – Hội Thánh North Hollywood   Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi. (Lu-ca 1:28) [đọc Lu-ca 1:26-38]   Tôi không nhắc lại những đặc [...]

        ĐẦY TỚ NGANG NGẠNH

        by VeNguon
         Blind

         bài 178 – ĐẦY TỚ NGANG NGẠNH Từ bài giảng luận “Sứ Mạng Không Thể Chối Từ” CN Dec 14, 2014 – Hội Thánh North Hollywood   2 Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong [...]

         DỌN LÒNG

         by VeNguon
          mybad

            bài 177 – DỌN LÒNG Từ bài giảng luận “Dọn Đường Cho Chúa” CN Dec 07, 2014 – Hội Thánh North Hollywood   4 … Có tiếng kêu la trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. 5 Mọi nơi sũng thấp sẽ lấp cho đầy, Các núi các gò [...]

          LÒNG SỐT SẮNG

          by VeNguon
           Man Ministries

           bài 176 – LÒNG SỐT SẮNG Từ bài giảng luận “Khi Giê-xu Qua” CN Nov 30, 2014 – Hội Thánh North Hollywood   29 Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Si-môn và Anh-rê. 30 Vả, bà gia Si-môn đang nằm trên giường, đau rét; tức [...]