Location

Find us here

(817) 555-3462
15 Orangetree,
Irvine, CA 92618 USA

Sunday Services

  • Bible School-11:30-12:15 p.m.
  • Main Worship-1.00:2.30 p.m.

Home Bible Study

  • 1st Fri-7:00 p.m. (see Schedule)

Thờ Phượng Chúa là

  • Đánh thức lương tâm bằng sự Thánh khiết của Chúa
  • Nuôi dưỡng chân lý bằng Tâm trí  của Chúa
  • Thanh tẩy ý tưởng bằng Vẻ đẹp  của Chúa
  • Mở rộng tâm hồn cho Tình yêu của Chúa
  • Dâng ý chí cho Mục đích của Chúa

Ước mong được đón tiếp quý vị tại hội thánh chúng  tôi mỗi Chúa Nhật lúc 11 giờ 30 để cùng tôn thờ  Thiên Chúa và sinh hoạt với anh chị em tín hửu cùng thân hửu.

Thiên Chúa luôn luôn yêu thương và quan tâm  đến mỗi chúng ta!