Welcome
Login

New videos

 • Popular Xây Dựng Di Sản Hy Vọng

  Xây Dựng Di Sản Hy Vọng

  by Administrator Added 11.3k Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

  Featured
 • Popular Sứ điệp đặc biệt ngày Hiền Mẫu 2013

  Sứ điệp đặc biệt ngày Hiền Mẫu 2013

  by Administrator Added 570 Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

 • Popular Hành trình từ Nô lệ đến Tự do

  Hành trình từ Nô lệ đến Tự do

  by Administrator Added 646 Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

 • Popular Lòng Bạn có Cởi mở với Chúa không?

  Lòng Bạn có Cởi mở với Chúa không?

  by Administrator Added 604 Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

 • Popular Hành trình từ cái Chết đến sự Sống

  Hành trình từ cái Chết đến sự Sống

  by Administrator Added 522 Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

 • Popular Hành trình từ cỏi chết

  Hành trình từ cỏi chết

  by Administrator Added 480 Views / 0 Likes

 • Popular Khi gặp Bế tắt

  Khi gặp Bế tắt

  by Administrator Added 568 Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

 • Popular Chương trình Văn nghệ đặc biệt Tết Quý Tỵ 2013

  Chương trình Văn nghệ đặc biệt Tết Quý Tỵ 2013

  by Administrator Added 747 Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

 • Popular Sứ điệp đặc biệt nhân Tết Quý Tỵ 2013: Chọn Vận Mạng

  Sứ điệp đặc biệt nhân Tết Quý Tỵ 2013: Chọn Vận Mạng

  by Administrator Added 527 Views / 0 Likes

  .Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thi

 • Popular Vì Tình Yêu Giê-Su

  Vì Tình Yêu Giê-Su

  by Administrator Added 502 Views / 0 Likes

  Trình bày: Tô Kim Trang

 • Popular Chúa Đến Vì Con

  Chúa Đến Vì Con

  by Administrator Added 491 Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

 • Popular Bài Ca Cảm Tạ

  Bài Ca Cảm Tạ

  by Administrator Added 515 Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

 • Popular Kết nối vào Nguồn sức

  Kết nối vào Nguồn sức

  by Administrator Added 615 Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

 • Popular Được lợi ích từ lời Chúa

  Được lợi ích từ lời Chúa

  by Administrator Added 563 Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

 • Popular Chỉ Một Điều Này

  Chỉ Một Điều Này

  by Administrator Added 510 Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

 • Popular Chương Trình của Chúa cho Con Dân Ngài (Giê-Rê-mi 29:11)

  Chương Trình của Chúa cho Con Dân Ngài (Giê-Rê-mi 29:11)

  by Administrator Added 593 Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

 • Popular Lý do Ngài đến

  Lý do Ngài đến

  by Administrator Added 493 Views / 0 Likes

 • Popular Loan Tin Vui

  Loan Tin Vui

  by Administrator Added 700 Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

 • Popular Món Quà Ngoài Sức Tưởng Tượng

  Món Quà Ngoài Sức Tưởng Tượng

  by Administrator Added 603 Views / 0 Likes

 • Popular Lá Bài Định Mệnh

  Lá Bài Định Mệnh

  by Administrator Added 588 Views / 0 Likes

 • Popular Món Quà Vô Giá

  Món Quà Vô Giá

  by Administrator Added 596 Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

 • Popular Thắng Ván Cờ Đời

  Thắng Ván Cờ Đời

  by Administrator Added 579 Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

 • Popular Tôi là ai? (phần 2)

  Tôi là ai? (phần 2)

  by Administrator Added 674 Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

 • 34:44 Popular Tôi là Ai?

  Tôi là Ai?

  by Administrator Added 661 Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

 • 34:26 Popular Đương đầu với Người khó tánh

  Đương đầu với Người khó tánh

  by Administrator Added 615 Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

 • Popular Thuốc giải độc

  Thuốc giải độc

  by Administrator Added 575 Views / 0 Likes

 • 1:29:07 Popular Thoát bẩy chìu ý người

  Thoát bẩy chìu ý người

  by Administrator Added 630 Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

 • Popular Ranh giới của Tình yêu

  Ranh giới của Tình yêu

  by Administrator Added 558 Views / 0 Likes

 • 42:46 Popular Ranh giới cần thiết trong Tình thân

  Ranh giới cần thiết trong Tình thân

  by Administrator Added 644 Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

 • 04:11 Popular About Vietnamese Saddleback Church of Irvine

  About Vietnamese Saddleback Church of Irvine

  by Administrator Added 1,546 Views / 0 Likes

  Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng Youtube của Hội Thánh Tin lành Việt nam vùng Irvine!Với tâm tình quý mến chúng tôi mong được đón tiếp quý thân tín hữu trong các chương trình duy trì và phát huy Văn hóa và Niềm tin, nhằm mục đích:- Giới thiệ

Đón nghe Bài giãng hàng tuần của MS Phạm Thanh duy

Latest Articles

 • Video Bài giảng hàng tuần

  Nhằm mục đích liên tục trong việc nghe, theo dõi, học hỏi lời Chúa hằng tuần, chúng tôi đã thâu lại bài giảng dưới dạng video v...

RSS